HAKKIMIZDA

Grubumuzun temeli, 1967 yılında “İLHAN SONBAY” ismi tescil edilerek kurulan şahıs firması ile inşaat sektöründe faaliyetlere başlanılmasına dayanmaktadır. İlerleyen yıllarda faaliyete geçen “Sonbay Metal Sanayi İnşaat A.Ş” ve “İrden Yapı İnşaat A.Ş.”  şirketlerimiz ile Türkiye’nin çeşitli illerinde Üst Yapı Projeleri ağırlıklı olmak üzere, Köy Hizmetleri, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi Resmi Kurum ve Kuruluşların projelerini; beklentilerin üstünde bir kalite anlayışı ile taahhüt edilen zaman dilimlerinden daha kısa sürelerde tamamlanarak ülkemiz hizmetine sunulmuştur.

İnşaat sektöründeki haklı konumumuzun bize getirmiş olduğu saygınlığı korumak her zaman başlıca hedefimiz olmuştur. Kırk yılı aşkın yoğun çalışma sürecinin bize kazandırdığı birikim ve tecrübeyi günümüz bilgi, teknoloji ve insan kaynağı ile birleştirerek çağın gereklerini yerine getirmek amacı ile küresel arenada ki yeni projelerde yer almak şirketimizin ömrünün yeni jenerasyonlara taşınması için çok önemlidir. Kuruluşumuzdan bugünlere kadar temel amacımız, bu topraklardan kazandığımız her kuruşu yine bu topraklara yatırmak olmuştur. Hızla büyüyen Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilmek amacı ile inşaat sektöründeki birikim ve tecrübelerimizi, en değerli hazinelerimiz olan iş ahlakımız ve disiplinimiz ile harmanlayarak, gerek öz kaynaklarımız gerekse küresel finans kaynaklarını kullanarak yeni üstün projeler hayata geçirmek en büyük hedefimiz olmuştur.

Son olarak geçmişten gelen haklı gururumuzu yeni yüzyıllara taşımak ve sadece firmalarımız için değil TÜRKİYEMİZ için en iyisini başarmak arzusu, bizim bu zorlu ve karanlık yoldaki yegâne fenerimiz olacaktır.

İŞ HAYATIMIZ VE DEĞİŞİM

Yaşadığımız çağdaki hızlı gelişmeler, farklı sektörlerdeki dev şirketlerin bile “yapabildikleri ile yapabileceklerini” daha da önemlisi “geçmiş ile geleceği” sürekli sorgulamasına sebep olmaktadır. Özellikle yeni oluşumların eşiğindeki ülkemiz de; her Türk firması gibi bizlere de düşen, sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve tüm gayretimizi çağın beklentilerini karşılamak için kullanmamızdır.

1967 yılında Ankara’nın Ulus Semti – Konya Sokakta, tek odalı büromda başladığım serüven, ülkemizdeki ve iş hayatımızdaki değişimin en önemli tanıklarınından birisi olmamı sağlamıştır. Ben ve benim gibi bu ülkeye gerçekten gönül verenlerin iş hayatları, gerek olumlu gerekse olumsuz pek çok “kilometre taşına” sahiptir. Geçmişin izlerini taşıyarak kucakladığımız yeni yüzyılda; hızla gerçekleşen teknolojik ilerlemeler, yeni finansal yapılanmalar ve acımasız ölçülere varabilen rekabet koşulları gibi potansiyel riskler, dünya çevresindeki tüm firmaların gelecek ile ilgili planlamalarında maksimum düzeyde umutsuzluğa sebebiyet vermektedir. Bu psikolojiden kurtulabilmek, ancak geçmişten gelen potansiyel bilgi birikimi, tecrübe ve daha önemlisi rekabet koşulları ne kadar sert olsa bile en önemli hazinemiz olan “İş Ahlakı” ile mümkün olacaktır.

Bu çerçevede başlıca hedefimiz İnşaat Sektöründeki haklı konumumuzun bize getirmiş olduğu saygınlığı, yeni iş alanlarına taşımak olacaktır. 40 yılı aşkın yoğun çalışma sürecinin bize kazandırdığı disiplin, bilgi ve tecrübeyi; günümüz teknolojisi, potansiyel insan kaynağımız ve çağdaş yönetim ilkeleri ile birleştirerek, önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

İlhan SONBAY

İnşaat Mühendisi

HEDEFİMİZ

İnşaat sektöründeki haklı konumumuzun bize getirmiş olduğu saygınlığı korumak her zaman başlıca hedefimiz olmuştur. Kırk yılı aşkın yoğun çalışma sürecinin bize kazandırdığı birikim ve tecrübeyi günümüz bilgi, teknoloji ve insan kaynağı ile birleştirerek çağın gereklerini yerine getirmek amacı ile global arenada ki yeni projelerde yer almak şirketimizin ömrünün yeni jenerasyonlara taşınması için çok önemlidir. Şirketimizin bugünlere gelmesi bireysel çabalar sonucu değil, ‘ekip ruhu’ ile mesai mefhumu gözetmeksizin tüm çalışanların katılımı ile olmuştur. Bu ruhu yaşatmak ve aramıza yeni katılan veya katılacak olan tüm personele bunu aşılamak üst yönetimin temel hedefidir.

MİSYONUMUZ

Kuruluşumuzdan bugünlere kadar temel amacımız, bu topraklardan kazandığımız her kuruşu yine bu topraklara yatırmak olmuştur. Hızla büyüyen Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilmek amacı ile inşaat sektöründeki birikim ve tecrübelerimizi, en değerli hazinelerimiz olan iş ahlakımız ve disiplinimiz ile harmanlayarak, gerek özkaynaklarımız gerekse global finans kaynaklarını kullanarak yeni üstün projeler hayata geçirmek en önemli misyonumuz olmuştur.

GÜVENLİK POLİTİKALARIMIZ

İnşaat sektöründe ki ana çalışmalarımızın tamamı insan gücüne dayalıdır, bu sebepten dolayı en önemli ilkemiz güvenli bir çalışma ortamı
oluşturmaktır. Bunu sağlamak için:

– Güvenlik kuralları ve düzenlemeler yönetim ekibi tarafından şiddetle uygulanmaktadır.
– İnşaat süresince gerekli güvenlik donanımlarının kullanılmaktadır.
– Çalışanlarımızı iş kazalarını en aza indirgemek adına tüm prosedür ve yöntemler hakkında bilgilendirilmektedir.

ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Temel ilkelerimizden birisi de, inşaat faaliyetleri sırasında çevre ve doğaya verilen hasarı en aza indirgemektir. Bunun sağlamak için:

– İlgili Yönetmelikler ve kanunlara şartsız uyulmaktadır.
– Ne pahasına olursa olsun çevre kirliliğini engellemek için çalışılmaktadır.
– Çevresel tehditleri zamanında tespit ederek uygun kontrol önlemleri alınmaktadır.
– Şirketlerimiz içersinde olumlu bir çevre kültürü oluşturulmasına çalışılmaktadır.